Moderne helhetsløsninger krever stadig oftere automatikk i form av elektronisk styring og kontroll. Adgangssystemer ligger i denne produktgruppen sammen med andre impulsgivere. Elektronisk styrte og elektrisk drevne låsløsninger, slik som motorlåser og elektriske sluttstykker er andre viktige produkter. Slike systemer krever spesiell kompetanse i prosjektering, installasjon, idriftsettelse og etterservice.

Brosjyrer Krav og Regler