Adgangssystemer; spesielt On-Line, kjennetegnes ved større mulighet til å kontrollere, endre og spore adgang, også i tid, enn ved tradisjonelle låssystemer. Systemet består vanligvis av kortlesere og sentralutstyr (PC), der kortleseren gir åpningsimpuls til elektrisk styrt lås og/eller dørautomatikk.

Det kan benyttes ulike adgangstegn / kodebærere, men vanligst er kort med magnetstripe. Slike adgangskort kan også utformes som ID-kort og ha andre funksjoner etter kundens behov. Kodebærer kan også være en brikke for berøringsfri lesning.ARX

Fremtidsrettet

ARX er et fremtidsrettet adgangssystem basert på industristandarder og åpne grensesnitt, som passer for både små og store virksomheter, fra en til tusenvis av dører.

Oversikt

ARX er et solid verktøy som holder oversikt over hvem som kommer inn hvor og når, og på hvilken måte.

Trygghet og service

ARX gir en tryggere arbeidsplass for alle på en behagelig måte og gjør administrator av systemet i stand til å yte bedre service med en fleksibel programvare.

Moderne teknikk fra dør til server

ARX adgangssystem har komponenter som er utviklet for å passe sammen, og vi har tenkt både på sluttbruker og installatør slik at både installasjon og service kan utføres kjapt og sikkert. Logisk grensesnitt, driftssikre produkter og sikker kommunikasjon.

En del av nettverket

ARX adgangssystem utnytter dagens moderne nettverk og kjører sikker kommunikasjon fra første kontakt – uten ekstra kostnader.

En investering som lønner seg

TrioVing a.s har vært leverandør av adgangssystemer siden 80-tallet og har levert mer enn 1300 Solicard anlegg i Norge siden 1995. IT-avdelingen kan trygt slippe ARX inn i sin infrastruktur, og sikkerhetsansvarlig kan endelig benytte sitt eksisterende nettverk for styring av adgangssystemet, noe som gir god økonomi både ved anskaffelse og over tid. Ett firma, ett nettverk, – ett samkjørt system.

Brosjyrer Krav og Regler