Motorlås

Motorlås er en låstype hvor enten reilen, hakereilen eller fallen drives ut og inn av en likestrømsmotor. Motorlås leveres i storlås (50mm/70mm backset) for tre- og ståldører og som smalprofillås (25mm / 35mm backset) for aluminiums- og plastprofildører.

Våre motorlåser med reile eller hakereileer i tillegg FG-godkjente og kan dermed benyttes i dører hvor det stilles høyt krav til sikkerhet. Motorlås benyttes i hovedsak til utvendig skall av bygget og eller som nattlås hvor man har en enklere avlåsning på dagtid f.eks. solenoidlås eller elektrisk sluttstykke. Da vil man få en FG-godkjent avlåsning på natt og rømningsikker og brukervennlig avlåsning på dag.

Alle motorlåser har driftsspenning på 12VDC, styreenhetene har derimot forskjellige driftsspenninger i forhold til type.

Solenoidlås

Solenoidlåser er en låstype hvor fallen sperres mekanisk når en arm blir påvirket av solenoiden. Låsene leveres i storlås (50mm backset) for tre- og ståldører og som smalprofillås (25mm / 35mm backset) for aluminiums- og plastprofildører.

Solenoidlåser benyttes i hovedsak til innvendige dører og benyttes ofte sammen med motorlås i utvendige dører. Solenoidlåsen brukes da som daglås. Egner seg også til rømningsveier med krav om rømning tilbake i et bygg (omvendt funksjon). Solenoid låser som EL480 / EL482 og EL580 / EL582 har meget høyt listetrykk.

Magnetlås

Magnetlåser er en låstype hvor et kraftig magnetfelt mellom elektromagneten og ankeret (sluttstykket) slår til når spenning blir koblet til.

Magnetlås benyttes i hovedsak til rømningsdører. Magnetlåsene vi leverer har lavt strømforbruk, og kan fås som rustfrie og vanntette.

Skjema

Krav og Regler