TrioVing dp er en patentert teknologi for fremtiden som forhindrer uønsket nøkkelkopiering. Fleksibel teknologi.

Fleksibel teknologi

Med TrioVing dp er det mulig å kombinere forskjellige sikkerhetsnivåer i samme system uten at de ansatte må bruke mer enn én nøkkel.

Det er ikke alltid nødvendig å prioritere sikkerheten like høyt i alle firmaets lokaler. For eksempel er det ofte et krav at sikkerheten er på topp for ytterdører, datarom, utviklingsavdeling og lager, mens resten av lokalene kan ha et lavere sikkerhetskrav.

TrioVing dp kan utvides til dp CLIQ , slik at man oppnår total fleksibilitet via elektronisk programmering.Brosjyrer Skjema Krav og Regler